Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូរពន្យល់ប្រជាជនសកម្មលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ច។

គ្រូបង្រៀន
ភូមិវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ភូមិវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

ប្រជាជនសកម្មវិស័យសេដ្ឋកិច្ច គឺជាបុរស ស្រ្តីដែលធ្វើការលើវិស័យទាំងបីដែលមានអាយុចាប់ពី៧ឆ្នាំឡើងទៅ

  • វិស័យកសិកម្ម៖ មានចំនួនច្រើនជាងគេគឺ ៧០% នៅឆ្នាំ២០០៨
  • វិស័យសេវាកម្ម៖ មានចំនួនច្រើនបន្ទាប់១៩.១៦% នៅឆ្នាំ២០០៨
  • វិស័យឧស្សាហកម្ម៖ មានចំនួនតិចជាងគេគឺ ៨.៥៤%នៅឆ្នាំ២០០៨តែបច្ចុប្បន្នមាននិន្នាការកើនឡើង។​
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1