Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូរពណ៍នាពីវដ្ដជីវិតនៃការបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កា ។

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

វដ្ដជីវិតនៃការបន្តពូជរបស់រុក្ខជាតិមានផ្កាពីរដំណាក់កាល គឺដំណាក់ផ្កា និងដំណាក់គ្រាប់ ។ ក្នុងផ្ការុក្ខជាតិមាន​ប្លោកលំអងដែលផលិតគ្រាប់លំអង ។ ក្រោយចែកខ្លួនតាមមីតូសវាបង្កើតបានជាស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតពីរ ។ ក្នុងអូវែមានអូវុល ។ នៅក្នុងអូវុលមាន មេហ្គាស្ប៉ដែលងាប់៣ នៅសល់មួយក្រោយពីរងមេយ៉ូស ។ មេហ្គាស្ប៉ដែលនៅសល់នេះ ធ្វើ​មីតូសបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីបង្កើតជាថង់ អំប្រ៊ីយ៉ុង ។ ក្នុងថង់អំប្រ៊ីយ៉ុង មានអូអូស្វ៊ែ​ ដែលបង្កកំណើតជាមួយស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតបង្កើតបានអំប្រ៊ីយ៉ុង ហើយនិងក្លាយជារុក្ខជាតិថ្មី ។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1