Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូរប្រៀបធៀប ណឺរ៉ូនវិញ្ញាណ និងណឺរ៉ូនចលករ។

ប្រៀបធៀប ណឺរ៉ូនវិញ្ញាណនិង        ណឺរ៉ូនចលករ៖

  • ណឺរូ៉នវិញ្ញាណនាំ៖ដឹកនាំព័ត៌មានពីធ្មូលវិញ្ញាណទៅកាន់ខួរក្បាល់
  • ណឺរ៉ូនចលករ៖នាំព័ត៌មានដែលវិភាគហើយមកសរីរាង្គប្រតិកម្ម។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0