Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូរបង្ហាញឪ្យបានច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងចិត្តសាស្រ្ដ ដែលនាំឪ្យមានបាតុភូតចំណោលស្រុកស្រែមកកាន់ទីក្រុង ។

ចំណោលស្រុកស្រែមានទំនាក់ទំនង ទៅនឹងកត្តាសេដ្ឋកិច្ច សង្គម ចិត្តសាស្រ្ដ ៖

សេដ្ឋកិច្ច

  • ទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចទំនើបមានការរីកចម្រើន (ក្រុង )
  • សម្ពាធប្រជាសាស្រ្ដពិបាករស់នៅ ( ជនបទ)
  • ដីខ្សោះជិជាតិយ៉ាងរហ័ស
  • ប្រាក់កម្រៃមានកំរិតទាបពេក

សង្គម

  • ទីក្រុងការអកប្រាក់មានភាពងាយសស្រួយជាងទៅជនបទ
  • ភាពសំបូរការងារធ្វើ (ទីក្រុង)
  • មានសកម្មភាពតូចតាចនៃសេវាកម្មតាមទីក្រុង

ចិត្តសាស្រ្ដ

  • ការទទួលពត៌មានតាមបណ្ដោញផ្សព្វផ្សាយ ពត៌មានស្ដីពីមូលហេតុនៃកង្វះខាតជីវភាព នាំឪ្យអ្នកជនបទរិតតែមិនសប្បាយចិតិតខ្លាំងឡើង និងចង់ធ្វើចំណោលស្រុកស្រែមកទីក្រុង ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1