Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូរបង្ហាញវិធីបង្កើតសុខៈតាមវេទនិយម ។

0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ភាសាខ្មែរ

វិធីបង្កើតសុខៈតាមវេទនិយមមានពីរប្រភេទគឺៈ

  • វិធីបង្កើតសុខៈធម្មតា ៖ គេជឿថាសុខកើតឡើងដោយសារអាទិទេព។ ដូច្នេះ ត្រូវប្រកាន់ វណ្ណៈធ្វើពិធីបូជាយញ្ញ រៀនវេទ និងសូត្រមន្តអាគម និងបំពេញតបៈ។
  • វិធីបង្កើតបរមសុខ ៖ ត្រូវអនុវត្តវេទវិធីនេះអោយម៉ត់ចត់ ដើម្បីសម្រេចមោក្សៈ គឺការរួចផុត ពីទុក្ខទោស គឺការវិលកើតវិលស្លាប់ក្នុងសំសារៈ។
ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1