Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូរបង្កាញពីកត្ដាបីដែលមានអំពើរូមគ្នាក្នុងការដឹកនាំទៅទៅលើ?

កត្ដាបីដែលមានអំពើរូមគ្នាក្នុងការដឹកនាំទៅទៅលើមានដូចជា៖

  • កត្ដាសម្រូបទឹកតាមរយៈរោមជញ្ជាក់រួចបញ្ជូនទៅកាន់រោមស៊ីឡែមតាមរយៈអូស្មូស។
  • សម្ពាធឫសបានរុញច្រានទឹកនៅក្នុងស៊ីឡែមឡើងលើ
  • ដោយសារតែមានរំភាយចំហាយទឹក ធ្វើឲ្យមានការខ្ះខាត់ទឹកនៅផ្នែកចុងដូចនេះត្រូវរុញទឹកពក្រោមឡើងលើ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0