Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូរនិយាយពីហ្វូណននៅក្នុងរបាយការណ៍ចិនលើកកដំបូង ?

គ្រូបង្រៀន
វប្បធម៌ទូទៅ
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
វប្បធ៌ទូទៅ

ទំនាក់ទំនងចិនជាមួយ ហ្វូណនលើកដំបូងគឺនៅឆ្នាំ២២៥.៣០គ.ស នៅពេលដែលមន្រ្តីរបស់ចិន ២នាក់ត្រូវបានគេបញ្ចូនទៅស្វែងរកកំពងផែនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ ពាក្យថា ហ្វូណន ត្រូវបានគេប្រទះឃើញតែនៅក្នុងរបាយការណ៍ចិនប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានឃើញក្នុងសិលាចារឹកខ្មែរទេ ។ លោក ហ្សក កសឺដែស ជាភាសាបាវិទូរាំង បានបកប្រែពាក្យហ្វូណនថា ភ្នំ ដែលខ្មែបុរាណថា វ្នំ ។ ទំនាក់ទំនងចិន ជាមួយហ្វូណន  ដំបូងស្របពេលដែលបេសកទូតឥណ្ឌាមកដល់ ហ្វូណនជាលើកដំបូងដែរហើយពួ្កគេក៏បានពិភាក្សាអំពីជំនួញរវាងចិន នឹងឥណ្ឌា ។

មន្រ្តីចិន បានឮថាអំពីប្រពៃណី ហ្វូណននិយាយរឿងកាល២០០ឆ្នាំមុនថា​មានព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីគ្រប់គ្រងនគរដំបូងព្រះនាម លីវ យី ។ ​បន្ទាប់មកមានជនបរទេសម្នាក់ឈ្មោះ ហ៊ុន ឆេង ឬហ៊ុន ហ៊ួយ ឬក៏ ហ៊ុន ទៀន បានធ្វើដំណើរមកតាមសំពៅ ហើយបានរៀបការជាមួយនឹងព្រះនាង លីវ  យី ហើយបានបង្កើតបានជាព្រះរាជវង្សានុវង្សដំបូងបង្អស់ ។

អស់រជ្ជកាល ហ៊ុន ជាច្រើនមក មានរាជវង្សថ្មីមួយមានអំណាច ដែលមានគោរម្យងារថា ហ្វានក ដូចកោរម្យព្រះរាជរបស់ លីន យី នៅពេលនោះដែរ ។

ប្រហែលជា ២០០ឆ្នាំក្រោយ ព្រះរាជាខ្មែរសរសេរគោរម្យងារជាភាសាសំស្ក្រឹតដំបូង ដែលបញ្ចប់ដោយពាក្យ វម៌្មហើយវាក៏បាននកើតឡើងនៅក្នុងរបាយកាណ៍ចិនដែរ ។ នៅពេលនេះបញ្ជាក់ថា ហ្វូណន បានទទួលឥទ្ធិពលច្រើនពីឥណ្ឌា ។ ពេលនោះមានលោកសង្ឃខ្លះ បានទៅសិក្សាភាសាសំស្ត្រឹត និងព្រះពុទ្ឌសាសនាយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅឥណ្ឌាហើយក៏ត្រូវព្រះចៅអធិរាជចិន អញ្ជើញឲ្យមកប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើជាគ្រូបង្រៀន អ្នកបកប្រែនិងបានប្រែនិងបានជួយប្រែគម្ពីរព្រះត្របិដកពីភាសាសំស្ត្រឹតឲ្យមកជាភាសាចិនផងដែរ ។

កំពង់ផែ ដែលចិនស្គាល់ថាជារបស់ ហ្វូណន ដំបូងគឺកំពង់ផែ អូរ កែវ ( បច្ចុប្បន្ន អុក អែវ​​ ) នៅជិតឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាម និងទីក្រុងចាស់របស់កម្ពុជា គឺអង្គរបុរី នៅស្រុកលអង្គរបុរី ខេត្តតាកែវ ដែលកសម័យបុរាណហៅថា វ្យាធបុរៈ  ។

នៅស.វទី ៥.៦ មានផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រ១ពីចិន ទៅឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយ ហ្វូណនមានសារៈសំខាន់តិចតួចណាស់សម្រាប់ចិន ។ នៅពេលនោះ ចិនឈប់សរសេរអំពី ហ្វូណនព្រោះពេលនោះចិនទៅរកស៊ីឥណ្ឌូណេស៊ីដោយសារ ហ្វូណនមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេស និងបញ្ហាផ្ទៃក្នុង ។ ហ្វូណន បានបាត់ឈ្មោះក្នុងរបាយការណ៍ចិននៅរវាងឆ្នាំ ៦២០. ៣០ គ.ស ដែល ហ្វូ ណនបានបញ្ជូនបេសកទូតលើកចុងក្រោយទៅចិននៅឆ្នាំ១៦៨ ។

ទំនាក់ទំនងចិនជាមួយ ហ្វូណនលើកដំបូងគឺនៅឆ្នាំ២២៥.៣០គ.ស នៅពេលដែលមន្រ្តីរបស់ចិន ២នាក់ត្រូវបានគេបញ្ចូនទៅស្វែងរកកំពងផែនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ ពាក្យថា ហ្វូណន ត្រូវបានគេប្រទះឃើញតែនៅក្នុងរបាយការណ៍ចិនប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានឃើញក្នុងសិលាចារឹកខ្មែរទេ ។ លោក ហ្សក កសឺដែស ជាភាសាបាវិទូរាំង បានបកប្រែពាក្យហ្វូណនថា ភ្នំ ដែលខ្មែបុរាណថា វ្នំ ។ ទំនាក់ទំនងចិន ជាមួយហ្វូណន  ដំបូងស្របពេលដែលបេសកទូតឥណ្ឌាមកដល់ ហ្វូណនជាលើកដំបូងដែរហើយពួ្កគេក៏បានពិភាក្សាអំពីជំនួញរវាងចិន នឹងឥណ្ឌា ។

មន្រ្តីចិន បានឮថាអំពីប្រពៃណី ហ្វូណននិយាយរឿងកាល២០០ឆ្នាំមុនថា​មានព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីគ្រប់គ្រងនគរដំបូងព្រះនាម លីវ យី ។ ​បន្ទាប់មកមានជនបរទេសម្នាក់ឈ្មោះ ហ៊ុន ឆេង ឬហ៊ុន ហ៊ួយ ឬក៏ ហ៊ុន ទៀន បានធ្វើដំណើរមកតាមសំពៅ ហើយបានរៀបការជាមួយនឹងព្រះនាង លីវ  យី ហើយបានបង្កើតបានជាព្រះរាជវង្សានុវង្សដំបូងបង្អស់ ។

អស់រជ្ជកាល ហ៊ុន ជាច្រើនមក មានរាជវង្សថ្មីមួយមានអំណាច ដែលមានគោរម្យងារថា ហ្វានក ដូចកោរម្យព្រះរាជរបស់ លីន យី នៅពេលនោះដែរ ។

ប្រហែលជា ២០០ឆ្នាំក្រោយ ព្រះរាជាខ្មែរសរសេរគោរម្យងារជាភាសាសំស្ក្រឹតដំបូង ដែលបញ្ចប់ដោយពាក្យ វម៌្មហើយវាក៏បាននកើតឡើងនៅក្នុងរបាយកាណ៍ចិនដែរ ។ នៅពេលនេះបញ្ជាក់ថា ហ្វូណន បានទទួលឥទ្ធិពលច្រើនពីឥណ្ឌា ។ ពេលនោះមានលោកសង្ឃខ្លះ បានទៅសិក្សាភាសាសំស្ត្រឹត និងព្រះពុទ្ឌសាសនាយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅឥណ្ឌាហើយក៏ត្រូវព្រះចៅអធិរាជចិន អញ្ជើញឲ្យមកប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើជាគ្រូបង្រៀន អ្នកបកប្រែនិងបានប្រែនិងបានជួយប្រែគម្ពីរព្រះត្របិដកពីភាសាសំស្ត្រឹតឲ្យមកជាភាសាចិនផងដែរ ។

កំពង់ផែ ដែលចិនស្គាល់ថាជារបស់ ហ្វូណន ដំបូងគឺកំពង់ផែ អូរ កែវ ( បច្ចុប្បន្ន អុក អែវ​​ ) នៅជិតឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាម និងទីក្រុងចាស់របស់កម្ពុជា គឺអង្គរបុរី នៅស្រុកលអង្គរបុរី ខេត្តតាកែវ ដែលកសម័យបុរាណហៅថា វ្យាធបុរៈ  ។

នៅស.វទី ៥.៦ មានផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រ១ពីចិន ទៅឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយ ហ្វូណនមានសារៈសំខាន់តិចតួចណាស់សម្រាប់ចិន ។ នៅពេលនោះ ចិនឈប់សរសេរអំពី ហ្វូណនព្រោះពេលនោះចិនទៅរកស៊ីឥណ្ឌូណេស៊ីដោយសារ ហ្វូណនមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេស និងបញ្ហាផ្ទៃក្នុង ។ ហ្វូណន បានបាត់ឈ្មោះក្នុងរបាយការណ៍ចិននៅរវាងឆ្នាំ ៦២០. ៣០ គ.ស ដែល ហ្វូ ណនបានបញ្ជូនបេសកទូតលើកចុងក្រោយទៅចិននៅឆ្នាំ១៦៨ ។

ទំនាក់ទំនងចិនជាមួយ ហ្វូណនលើកដំបូងគឺនៅឆ្នាំ២២៥.៣០គ.ស នៅពេលដែលមន្រ្តីរបស់ចិន ២នាក់ត្រូវបានគេបញ្ចូនទៅស្វែងរកកំពងផែនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ ពាក្យថា ហ្វូណន ត្រូវបានគេប្រទះឃើញតែនៅក្នុងរបាយការណ៍ចិនប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនមានឃើញក្នុងសិលាចារឹកខ្មែរទេ ។ លោក ហ្សក កសឺដែស ជាភាសាបាវិទូរាំង បានបកប្រែពាក្យហ្វូណនថា ភ្នំ ដែលខ្មែបុរាណថា វ្នំ ។ ទំនាក់ទំនងចិន ជាមួយហ្វូណន  ដំបូងស្របពេលដែលបេសកទូតឥណ្ឌាមកដល់ ហ្វូណនជាលើកដំបូងដែរហើយពួ្កគេក៏បានពិភាក្សាអំពីជំនួញរវាងចិន នឹងឥណ្ឌា ។

មន្រ្តីចិន បានឮថាអំពីប្រពៃណី ហ្វូណននិយាយរឿងកាល២០០ឆ្នាំមុនថា​មានព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីគ្រប់គ្រងនគរដំបូងព្រះនាម លីវ យី ។ ​បន្ទាប់មកមានជនបរទេសម្នាក់ឈ្មោះ ហ៊ុន ឆេង ឬហ៊ុន ហ៊ួយ ឬក៏ ហ៊ុន ទៀន បានធ្វើដំណើរមកតាមសំពៅ ហើយបានរៀបការជាមួយនឹងព្រះនាង លីវ  យី ហើយបានបង្កើតបានជាព្រះរាជវង្សានុវង្សដំបូងបង្អស់ ។

អស់រជ្ជកាល ហ៊ុន ជាច្រើនមក មានរាជវង្សថ្មីមួយមានអំណាច ដែលមានគោរម្យងារថា ហ្វានក ដូចកោរម្យព្រះរាជរបស់ លីន យី នៅពេលនោះដែរ ។

ប្រហែលជា ២០០ឆ្នាំក្រោយ ព្រះរាជាខ្មែរសរសេរគោរម្យងារជាភាសាសំស្ក្រឹតដំបូង ដែលបញ្ចប់ដោយពាក្យ វម៌្មហើយវាក៏បាននកើតឡើងនៅក្នុងរបាយកាណ៍ចិនដែរ ។ នៅពេលនេះបញ្ជាក់ថា ហ្វូណន បានទទួលឥទ្ធិពលច្រើនពីឥណ្ឌា ។ ពេលនោះមានលោកសង្ឃខ្លះ បានទៅសិក្សាភាសាសំស្ត្រឹត និងព្រះពុទ្ឌសាសនាយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅឥណ្ឌាហើយក៏ត្រូវព្រះចៅអធិរាជចិន អញ្ជើញឲ្យមកប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើជាគ្រូបង្រៀន អ្នកបកប្រែនិងបានប្រែនិងបានជួយប្រែគម្ពីរព្រះត្របិដកពីភាសាសំស្ត្រឹតឲ្យមកជាភាសាចិនផងដែរ ។

កំពង់ផែ ដែលចិនស្គាល់ថាជារបស់ ហ្វូណន ដំបូងគឺកំពង់ផែ អូរ កែវ ( បច្ចុប្បន្ន អុក អែវ​​ ) នៅជិតឆ្នេរសមុទ្រវៀតណាម និងទីក្រុងចាស់របស់កម្ពុជា គឺអង្គរបុរី នៅស្រុកលអង្គរបុរី ខេត្តតាកែវ ដែលកសម័យបុរាណហៅថា វ្យាធបុរៈ  ។

នៅស.វទី ៥.៦ មានផ្លូវពាណិជ្ជកម្មតាមសមុទ្រ១ពីចិន ទៅឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយ ហ្វូណនមានសារៈសំខាន់តិចតួចណាស់សម្រាប់ចិន ។ នៅពេលនោះ ចិនឈប់សរសេរអំពី ហ្វូណនព្រោះពេលនោះចិនទៅរកស៊ីឥណ្ឌូណេស៊ីដោយសារ ហ្វូណនមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេស និងបញ្ហាផ្ទៃក្នុង ។ ហ្វូណន បានបាត់ឈ្មោះក្នុងរបាយការណ៍ចិននៅរវាងឆ្នាំ ៦២០. ៣០ គ.ស ដែល ហ្វូ ណនបានបញ្ជូនបេសកទូតលើកចុងក្រោយទៅចិននៅឆ្នាំ១៦៨ ។

ព័ត៌មានអំពីវគ្គសិក្សា
មេរៀន 1