Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូរនិយាយពីលំនាំទី១ និងំនឹងទី២ ដែលកើតឡើងនៅពេលកោសិកាមួយធ្វើមីតូស។

នៅពេលកោសិកាមួយធ្វើមីតូសមានលំនាំ២កើតឡើងដូចតទៅ៖

  • លំនឹងទី១៖ព័ត៌មានសេនេទិច(ក្រូម៉ូសូម)របស់កោសិកាមេស្វ័យតំឡើងទ្វេ បន្ទាប់មកញែកជា២ក្រុមដូចជាហើយណ្វៃយ៉ូចែកជាណ្វៃយ៉ូកូនពីរ។
  • លំនាំទី២៖ស៊ីតូប្លាសចែកជាពីរផ្នែកស្មើរគ្នានៅពេលជិតបញ្ជាប់បីតូស។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0