ចូរនិយាយពីប្រតិបត្តិការបណ្តេញពួកវៀតណាមឲ្យចេញពីទឹកដីខ្មែររបស់សម្តេច នរោត្តម សីហនុ ?

  • សម្តេចនរោត្តមសីហនុ ទ្រង់ធ្វើជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជាតិដឹកនាំប្រតិបត្តិការមហាសាមគ្គីដើម្បីបណ្តាញពូកវៀតមិញឲ្យចេញពីទឹកដីខ្មែរចាប់ពីខេត្តបាត់ដំបងរហូតដល់ខេត្តក្រចេះនិងស្ទឹងត្រែង។
  • នៅក្នុងខេត្តក្រចេះកងខេមរភូមិន្ទបានប្រយុទ្ធប្រកបដោយរីរភាពស្នេហាជាតិកម្ទេចកងទ័ពវៀតមិញនៅសមរភូមិចុងក្រោយ ដោយធ្វើឲ្យពូកកុំមុយនីស្តវៀតមិញបរាជ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត។​