Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ចូរនិយាយដោយខ្លីអំពីការបន្ដពូជរស់រុក្ខជាតិអង់ស្បូស្ដែម(ពីដំណើរ លម្អងរហូតដល់ការពង្រាយគ្រាប់)។

និយាយដោយខ្លីអំពីការបន្ដពូជរស់រុក្ខជាតិអង់ស្បូស្ដែម៖ការបន្ដពូជរបស់រុក្ខជាតិអង់ស្យូស្ដែមផ្ដើមឡើងដោយមានការធ្វើដំណើរលំអពី ប្លោកលំអងទៅកាន់ស្ទិចម៉ាតនៃកេសរញី។គ្រាប់លំអងដែលនៅលើស្ទិចម៉ាតមានណ្វៃយ៉ូ     លូតលាស់​      និង      ណ្វៃយ៉ូបន្ដពូជ។ណៃ្វយ៉ូលូតលាស់ដោយសារធ្វើការលូតលាស់       តាមលំអងរហូតជួបនិងអូវុលដោយភ្ជាប់ជាមួយស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតពីរ។នៅេពលជួបជាមួយអូវុលស្ពែម៉ាតូសូអីុតមួយធ្វើការបង្កកំណើតជាមួយអូស្វ៊ែដើម្បីបង្កើត  ជាស៊ីកូតឌីប្លូអីុតដែលនឹងលូតលាស់ទៅជាអំប្រ៊ំយ៉ុង។ចំណែកស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតមួយទៀតរលាយជាមួយណ្វៃយ៉ូប៉ូលែហើយបង្កើតបានជាអាល់ប៊ុយមែនទ្រីប្លូអ៊ីត(៣)ដែលជាអាហារបម្រុង។ក្រោយមកវាធ្វើការលូរលាស់ទៅជាផ្លែចំណែកអំប្រ៊ីយ៉ុងរបស់រុក្ខជាតិកូទីលេដុងពន្លកដើម និងឫសនៅពេលដែលធ្លាក់ទៅលើដីជួបលក្ខខណ្ឌសមស្រប។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0