Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

គេថាគ្រាប់លំអងមិនមែនជាកាម៉ែតឈ្មោលទេ។តើពិតឫទេ?ចូរបញ្ចាក់ការ អះអាងរបស់អ្នក។

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២

គេថាគ្រាប់លំអងមិនមែនជាកាម៉ែតឈ្មោលជាកាពិត។ពីព្រោះតាមពិតគ្រាប់លំអងជាអ្នកបង្កើតកាម៉ែត។គ្រាប់លំអងជាកោសិកាដែលមានណ្វៃយ៉ូអាប៉្លូអ៊ីត២។ណ្វៃយ៉ូមួយជាណ្វៃយ៉ូលូតលាស់វាជាអ្នកនាំដំណើរលូតលាស់នៃបំពង់លំអងដែលចាក់ចូលរហូតដល់អូវុល។ឯណ្វៃយ៉ូមួយទៀតជាទៀតជណ្វៃយ៉ូបន្ដពូជវាចែកខ្លួនជា២តាមមីតូសដោយផ្ដល់ជាស្ពែម៉ាតូសូអ៊ីតពីរ។