Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

គេចែកសណ្ធានដីប្រទេសថៃជាប៉ុន្មានបភូមិភាគ? ហើយភូមិភាគណាមានទំនាបធំជាងគេ?

សណ្ធានដីប្រទេសថៃចែកជា៤ភូមិភាគធំៗ។ ហើយភូមិភាគកណ្តាលមានទំនាបធំជាងគេ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1