Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី១៤៖ ចំណុះ

គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១ មេរៀនទី១៤៖ ចំណុះ

មេរៀនទី១៤៖ ចំណុះ (ការវ៉ាល់ចំណុះ)

មេរៀនទី១៤៖ ចំណុះ (ប៉ាន់ស្មានចំណុះដោយប្រើខ្នាតមិនស្តង់ដា)

មេរៀនទី១៤៖ ចំណុះ (ការប្រៀបធៀបចំណុះ)

មេរៀនទី១៤៖ ចំណុះ (ប្រៀបធៀប និងរៀបលំដាប់ចំណុះ)

 

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 4