Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ក្នុងសហព័ន្ធម៉ាលេស្យាមានជនជាតិសំខាន់ៗអ្វីខ្លះ?

ក្នុងសហព័ន្ធម៉ាលេស្យាមានជនជាតិម៉ាលេ ៦១.៧% ឥណ្ឌា ៨.១% ចិន ២៩.៧%។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1