Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ក្នុងវគ្គនីមួយៗតើក្រូម៉ូសូមនីមួយៗមានក្រូម៉ាទីតចំនួនប៉ុន្មាន?

គ្រូបង្រៀន
ជីវវិទ្យា
0
​ មតិយោបល់
  • ការពិពណ៌នា
  • មាតិកា
  • មតិយោបល់
ជីវវិទ្យា សំណួរ-ចម្លើយ ថ្នាក់ទី៧,៨,៩,១០,១១,១២
  • ប្រូផាស៖ ក្រូម៉ូសូមមួយមានក្រូម៉ាទីត២
  • មេតាផាស៖ ក្រូម៉ូសូមមួយមានក្រូម៉ាទីត២
  • អាណាផាស៖ ​​ក្រូម៉ូសូមមួយមានក្រូម៉ាទីត១
  • តេឡូផាស៖ ក្រូម៉ូសូមមួយមានក្រូម៉ាទីត១