Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ក្នុងមីតូសក្រូម៉ូសូមលេចរូបរាងនៅពេលណា?បាត់ទៅវិញនៅពេលណា?ហេតុអ្វី?

  • ក្រូម៉ូសូមលេចរូបរាងនៅ៖ ប្រូផាសហើយបាត់ទៅវិញនៅ៖     តេឡូផាសពីព្រោះ៖
  • នៅប្រូផាសក្រូម៉ាទីន ធ្វើស្កៀរកម្មរូញខ្លីកាន់តែខ្លាំងឡើងៗរហូតដល់ចុងប្រូផាសដែលធ្វើឲ្យលេចរូបរាងជាក្រូម៉ូសូម។
  • នៅតេឡូផាស ក្រូម៉ូសូមរលាស្កៀរក្លាយជាក្រូម៉ាទីនវិញដែលធ្វើឲ្យគេមើលលែងឃើញ។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0