Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

ការវិវត្តន៏ដីដោយបាតុភូតធម្មជាតិធ្វើអោយដីខុសគ្នាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ។ តើភាពខុសក្នានេះមានលក្ខណះដូចម្ដេចខ្លះ?

ការវិវត្តន៏របស់ដីដោយបាតុភូតធម្មជាតិ ធ្វើអោយដីខុសគ្នាពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងទៀតទៅតាម ស្រទាប់ដីវាយភាព សារពាង្គកាយក្នុងដី និងកម្រិតអាស៊ីតរបស់ដី (pH)។

វាយតម្លៃ ផ្តល់មតិយោបល់ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការកែលម្អ។

សូម ចុះឈ្មោះ ដើម្បីផ្តល់មតិយោបល់
ចុះឈ្មោះ: 0
មេរៀន: 1