Khmerrean.com

Tel: 093 561625

Working: 8.00 AM - 5.00 PM

វប្បធម៌ទូទៅ

Filters

ប្រភេទ

កម្រឹត

ការវាយតម្លៃ

បុព្វហេតុជាបន្ទាប់នៃការអប់រំគឺជាភាពខ្វះខាតនៃជំនួយពីដ្ឋា […]
1 មេរៀន
ឥតគិតថ្លៃ
តើការអប់រំសង្គមគឺជាអ្វី ? តើនៅក្នុងការអប់រំគ្រូមា​នតួនា […]
3 មេរៀន
ឥតគិតថ្លៃ
ការផ្តល់ទៅកាន់ការអប់រំមនុសុ្សពេញវ័យដែលជាការអប់រំសម្រាប់ […]
2 មេរៀន
ឥតគិតថ្លៃ
មូលដ្ឋានអប់រំលើចំណុចដូចខាងក្រោម ៖ ការកែលម្អយ៉ាងឆាប់រហ័ស […]
1 មេរៀន
ឥតគិតថ្លៃ
ការប្រែប្រួលមុខងារអប់រំដូចតទៅ ៖ ការជ្រើសរើសដោយពិចារណាអំ […]
1 មេរៀន
ឥតគិតថ្លៃ
គោលបំណងអប់រំ ឬ មុខការអប់រំ ការអប់រំនៃយុវជនគឺជាដំណើរការស […]
1 មេរៀន
ឥតគិតថ្លៃ
ចំណេះទូទៅ
ឥតគិតថ្លៃ
 និយមន័យអប់រំ​ គឺជាបញ្ញាតិអប់រំដែលក្លាយមកពីពាក្យ នៃភាសា […]
1 មេរៀន
ឥតគិតថ្លៃ
សារៈសំខាន់នៃអប់រំ បច្ចុប្បន្នមានលក្ខណៈដូចតទៅ ៖ ជារឿយៗគេ […]
អនុវិទ្យាល័យ
1 មេរៀន
ឥតគិតថ្លៃ
ស្ថាប័នអប់រំ គឺជាកន្លែងផ្តល់នឹងទទួលនូវចំណេះដឹង ។
ផ្សេងទៀត
2 មេរៀន
ឥតគិតថ្លៃ
ចរិតអ្នកដឹកនាំមាន៖ អ្នកដឹកនាំយកការងារជាធំ ( សាច់ការការង […]
1 មេរៀន
ឥតគិតថ្លៃ
យើងអាចវាយតម្លៃអ្នកដឹកនាំ ផ្អែកលើចំណុច៖ ផ្អែកលើលទ្ធផលការ […]
1 មេរៀន
ឥតគិតថ្លៃ
ភណ្ឋាគារគយមានដែនកំណត់មាន៣ប្រភេទ៖ ប្រភេទក៖ ភណ្ឋាគារសាធារ […]
1 មេរៀន
ឥតគិតថ្លៃ