Course sections

ជំពូកទី១៖ រស្មីសំយោគ

មេរៀន ៖ សារពាង្គកាយស្វ័យជីព និងសារពាង្គកាយបរជីព

#ជីវវិទ្យា #ថ្នាក់ទី៩ ជំពូកទី១ រស្មីសំយោគ

#ជីវវិទ្យា #ថ្នាក់ទី៩ ជំពូកទី១ ជំពូកទី១៖ រស្មីសំយោគមេរៀន ៖ សារពាង្គកាយស្វ័យជីព និងសារពាង្គកាយបរជីពបង្រៀន​ដោយ ៖ អ្នកគ្រូ គឹម សុត្ថារី គ្រូបង្រៀន​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ (សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី)⏩ សម្រាប់​វីដេអូ​មេរៀន​ផ្សេងៗ​សូម​ចូល​ទៅកាន់ ៖ https://elearning.moeys.gov.kh និង www.youtube.com/moeys

Posted by Krou Cambodia on Monday, June 1, 2020