រៀនប្រើប្រាស់ពាក្យ «ដែរ ដែល នឹង ហ្នឹង និង»​ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

ការប្រើប្រាស់ពាកទាំងនេះ មានអ្នកសិក្សាខ្មែរមួយចំនួនមិនទាន់ច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់និងសរសេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេ។ ដូច្នេះ ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានដកស្រងចេញពី វចនានុក្រម របស់ សម្ដេចសង្ឃ ជួន ណាត អំពីការប្រើប្រាស់ ពាក្យ «ដែរ» និង «ដែល» ដើបីឲ្យអ្នកសិក្សាយល់កាន់តែច្បស់ដូចខាងក្រោម៖ ១. ពាក្យ «ដែរ» ( និ.

Read more

គន្លិះងាយៗដើម្បីរៀនគីមីវិទ្យាឲ្យឆាប់ចេះ

គីមីវិទ្យា អាចនិយាយបានថាជាមុខវិជ្ជាមួយមានភាពលំបាកក្នុងការសិក្សា។ ទោះបីជាវាមានការពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងសង្កេតឃើញថាសិស្សានុសិស្សនៅតែខិតខំរៀនមុខវិជ្ជាមួយនេះយ៉ាងស្វាហាប់។ មិនថាមុខវិជ្ជាមួយណាទេ ប្រសិនបើអ្នកសិក្សាគ្មានវិធីសាស្រ្តក្នុងការរៀននោះវាប្រាកដជាមានការលំបាកក្នុងការយល់នៅខ្លឹមសារ និងអត្ថន័យរបស់មេរៀនជាក់មិនខាន។ ខាងក្រោមនេះ ជាវីដេអូដែលបង្ហាញពីគន្លិះងាយៗដើម្បីរៀនគីមីវិទ្យាឲ្យឆាប់ចេះដេលអ្នកចូលចិត្តសិក្សាមុខវិជ្ជាមួយនេះគួរតែមើល៖

Read more