រៀនប្រើប្រាស់ពាក្យ «ដែរ ដែល នឹង ហ្នឹង និង»​ ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ

ការប្រើប្រាស់ពាកទាំងនេះ មានអ្នកសិក្សាខ្មែរមួយចំនួនមិនទាន់ច្បាស់ពីការប្រើប្រាស់និងសរសេរឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេ។ ដូច្នេះ ថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបានដកស្រងចេញពី វចនានុក្រម របស់ សម្ដេចសង្ឃ ជួន ណាត អំពីការប្រើប្រាស់ ពាក្យ «ដែរ» និង «ដែល» ដើបីឲ្យអ្នកសិក្សាយល់កាន់តែច្បស់ដូចខាងក្រោម៖ ១. ពាក្យ «ដែរ» ( និ.

Read more

តើកោសិកានីមួយៗទទួលអាស៊ីតអាមីនេបានមកពីណា? តើប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីក្រៅ(នៅក្នុងអាហារ)នៅពេលដែលចូលដល់សារពាង្គកាយតើវានៅតែរក្សាយថាប្រភេទភាពរបស់វាទៀតរឺទេ?ចូរពន្យល់ឲ្យបានខ្លី។

សំណួរៈ ក.តើកោសិកានីមួយៗទទួលអាស៊ីតអាមីនេបានមកពីណា? ខ.តើប្រូតេអ៊ីនដែលបានមកពីក្រៅ(នៅក្នុងអាហារ)នៅពេលដែលចូលដល់សារពាង្គកាយតើវានៅតែរក្សាយថាប្រភេទភាពរបស់វាទៀតរឺទេ?ចូរពន្យល់ឲ្យបានខ្លី។ ចម្លើយៈ • ក.កោសិកាទទួលអាស៊ីតអាមីតេបានមកពីការបំបែកម៉ូលេគុលប្រូតេអ៊ីមនៅក្នុងអាហារ។ • ខ.ពេលចូលដល់សារពាង្គកាយ ប្រូតេអ៊ីនត្រូវបាត់បង់យថាប្រភេទរបស់វា។ប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងអាហារបានបំបែកជាដំបូងនៅក្នុងប្រដាប់រំលាយអាហារក្រាមអំពើនៃអង់ស៊ឹមរហូតក្លាយជាអាស៊ីតអាមីនេ។អាស៊ីតអាមីនេទាំងនេះ ត្រូវជ្រាបតាមភ្នាសពោះវៀនតូចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវឈាមឆ្លងកាត់ថ្លើមនិងបេះដូង។ឈាមដែលចេញពីបេះដូងត្រូវបានដឹងនាំអាស៊ីតអាមីនេចូលទៅក្នុងកោសិកានៃសរីរាង្គទាំងឡាយ។នៅទីនោះអាស៊ីតអាមីនេត្រូវបានសំយោកសារជាថ្មី ដើម្បីបង្កើតនូវប្រូទីតថាប្រភេទផ្ទាល់របស់សារពាង្គកាយ។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់

Read more

គន្លិះងាយៗដើម្បីរៀនគីមីវិទ្យាឲ្យឆាប់ចេះ

គីមីវិទ្យា អាចនិយាយបានថាជាមុខវិជ្ជាមួយមានភាពលំបាកក្នុងការសិក្សា។ ទោះបីជាវាមានការពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងសង្កេតឃើញថាសិស្សានុសិស្សនៅតែខិតខំរៀនមុខវិជ្ជាមួយនេះយ៉ាងស្វាហាប់។ មិនថាមុខវិជ្ជាមួយណាទេ ប្រសិនបើអ្នកសិក្សាគ្មានវិធីសាស្រ្តក្នុងការរៀននោះវាប្រាកដជាមានការលំបាកក្នុងការយល់នៅខ្លឹមសារ និងអត្ថន័យរបស់មេរៀនជាក់មិនខាន។ ខាងក្រោមនេះ ជាវីដេអូដែលបង្ហាញពីគន្លិះងាយៗដើម្បីរៀនគីមីវិទ្យាឲ្យឆាប់ចេះដេលអ្នកចូលចិត្តសិក្សាមុខវិជ្ជាមួយនេះគួរតែមើល៖

Read more