សៀវភៅ វិញ្ញាសាភាសាខ្មែរ ត្រៀមប្រឡងគ្រូបឋម គ្រូអនុវិទ្យាល័យ

សៀវភៅ វិញ្ញាសាភាសាខ្មែរ ត្រៀមប្រឡងគ្រូបឋម គ្រូអនុវិទ្យាល័យ សៀវភៅនេះ សម្រាប់ជាជំនួយដល់អ្នកសិក្សាធ្វើការសិក្សានិងស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹង។ លោកអ្នកអាចទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ជាមួយលីងដោនឡូតនៅខាងក្រោមរូបភាព៖ ទាញយកឯកសារជាទម្រង់ PDF File៖ មើលឯកសារទាំងមូល: លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើៈ ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Website ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Facebook *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ

Read more

វិញ្ញាសា អក្សសិល្បិ៍ ប្រលងជ្រើសរើសគ្រូ មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ (១៥ តុលា ២០០៣)

ប្រលងជ្រើសរើសគ្រូ មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ សម័យប្រលង ១៥ តុលា ២០០៣ វិញ្ញាសា៖ អក្សសិល្បិ៍ (ឯកទេសទី ១) រយះពេល៖ ២ម៉ោង …………………… ប្រធានៈ លោករដ្ឋមន្រ្តី សំឡឹងមើលមុខសម ហើយពោលថា៖ «មនុស្សយើងត្រូវមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នា តែសិទ្ធិសេរីភាពនោះត្រូវមានព្រំដែន» ។

Read more