ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតឡើងមកពីកំណើនប្រជាជនតើយើងត្រូវមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?

សំណួរៈ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតឡើងមកពីកំណើនប្រជាជនតើយើងត្រូវមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ? ចម្លើយៈ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតឡើងមកពីកំណើនប្រជាជនតើយើងត្រូវមានមធ្យោបាយមានដូចជា៖ • កាត់បន្ថយកាកសំណល់សំរាមនិងការកាត់បន្ថយកាកសំណល់ឫការធ្វើឲ្យកខ្វក់បរិស្ថានការផលិតឡើងវិញនូវសម្ភារដែលជាកាកសំណល់ផ្សេងៗដែលអាចនៃទៅរកកាកបន្ថយកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់។ • ពង្រីកប្រភពថាមពលថ្មីជំនួសឲ្យការពឹងពាក់ទាំងស្រុកលើប្រេងឥន្ធនៈឧស្ម័ននិងធ្យូងថ្ម។ • បញ្ឍប់ការធ្វើឲ្យហិចហោចធនធានធម្មជាតិកម្រិតនៃការបំពុលបរិស្ថានការបង្កើនចំណីអាហារសម្រាប់មនុស្សជាតិ។ • អប់រំអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានតាបែបព្រះពុទ្ធសាសនាគឺអប់រំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថខាក្នុងរបស់មនុស្សពោលគឺឲ្យមនុស្សពោលគឺឲ្យមនុស្សលះបង់នូវសេចក្ដីលោភៈ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត

Read more

តើពិភពលោកទាំងមូលមានប្រជាជនសរុបចំនួនប៉ុន្មាននាក់?

សំណួរៈ តើពិភពលោកទាំងមូលមានប្រជាជនសរុបចំនួនប៉ុន្មាននាក់? ចម្លើយៈ • តាមការប៉ានស្មានរបស់អង្កការសហប្រជាជាតិចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងពិភពលោកមានដល់ប្រមាណប្រាំបីរយលាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩(៦,៨០០,០០០,០០០). *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕ *សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ! សូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា! *សូមអរគុណចំពោះផ្ចាស់កម្មសិទ្ធ​ ដែលបានរួមចំណែកចែករម្លែកចំណេះដឹងដ៏ល្អនេះសម្រាប់កូនខ្មែរ! ចែករំលែកដោយ៖

Read more

តើប្រទេសណាខ្លះដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ?

សំណួរៈ តើប្រទេសណាខ្លះដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ? ចម្លើយៈ ប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេរួមមាន៖ • ចិនៈ ១,៣៣៧,៨១០,០០០នាក់ • ឥណ្ឌាៈ ១,១៨១,៣២០,០០០នាក់ • សហរដ្ឋអាមេរិចៈ ៣០៩,៣៨៨,០០០នាក់ • ឥណ្ឌូនេស៊ីៈ ២៣១,៣៦៩,៥០០នាក់ • ប្រេស៊ីលៈ *បញ្ជាក់៖ •

Read more

តើប្រភពនៃការបំពុលបរិស្ថានមានអ្វីខ្លះ?

សំណួរៈ តើប្រភពនៃការបំពុលបរិស្ថានមានអ្វីខ្លះ? ចម្លើយៈ ប្រភពនៃការបំពុលបរិស្ថានមាន៖ • ការបំផ្លាញព្រៃឈើ • ការបំពុលទឹក់ • ការបំពុលខ្យល់ • ការបំពុលដោយសូរសំឡេង • ការទុកដាក់សំណល់រឹង។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ

Read more

តើកត្ដអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅ?

សំណួរៈ តើកត្ដអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅ? ចម្លើយៈ ផែនដីឡើងកម្ដៅបណ្ដាលមកពីកត្ដាមួយចំនួនដូចជា៖ • កំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការអភិវឌ្ឍទីក្រុង • កំណើននៃការប្រើប្រាស់ថាមពលនិងឥន្ធនៈមានសារធាតុបំពុល • កំណើនឧស្សាហកម្មនិងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ • ការអនុវត្ដច្បាប់បរិស្ថាននៅមិនទាន់មានប្រសិទ្ធិភាពពេញលេញស។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត

Read more

តើកំអែភ្នំភ្លើងខុសពីម៉ាក់ម៉ាយ៉ាងដូចម្តេច?

សំណួរៈ តើកំអែភ្នំភ្លើងខុសពីម៉ាក់ម៉ាយ៉ាងដូចម្តេច? ចម្លើយៈ ភាពខុសគ្នារវាងកំអែភ្នំភ្លើង និងម៉ាក់ម៉ាគឺ៖ – សិលាកំអែភ្នំភ្លើងជាសិលារលាយហៀរមកលើផ្ទៃផែនដី – សិលាម៉ាក់ម៉ាជាសិលារលាយនៅក្បែរផ្ទៃផែនដី។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕ សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ!

Read more

តើអត្រាចុះត្រជាក់នៃកំអែភ្នំភ្លើង និងម៉ាក់ម៉ាជះឥទ្ធិពលដល់វាយភាពសិលាដូចម្តេចខ្លះ?

សំណួរៈ តើអត្រាចុះត្រជាក់នៃកំអែភ្នំភ្លើង និងម៉ាក់ម៉ាជះឥទ្ធិពលដល់វាយភាពសិលាដូចម្តេចខ្លះ? ចម្លើយៈ អត្រាចុះត្រជាក់នៃកំអែភ្នំភ្លើង និងម៉ាក់ម៉ាកាន់តែយូរ នៅក្រាមសិលាកាន់តែធំ ហើយមានវាយភាព កាន់តែគ្រើមខ្លាំង។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕ សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ!

Read more

ចូរពណ៌នាពីដំណើរនៃកំណកំណើតសិលាកម្ទេចកំណ។

សំណួរៈ ចូរពណ៌នាពីដំណើរនៃកំណកំណើតសិលាកម្ទេចកំណ។ ចម្លើយៈ ពណ៌នាពីដំណើរនៃកំណកំណើតសិលាកម្ទេចកំណគឺ៖ ខ្យល់ ទឹក ទឹកកក ពន្លឺព្រះអាទិត្យ និងទំនាញ បណ្តាលឱ្យសិលាពុកផុយទៅជា បំណែកតូចៗ។ បំណែកសិលា ឬកម្ទេចកំណត្រូវបានដឹកជញ្ជូនពីទីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតតាមរយៈ ដំណើរនៃសំណឹក។ ចុងបញ្ចប់ កម្ទេចកំណទាំងឡាយបានចាក់បង្គរទៅជាស្រទាប់ ហើយបង្ខាំភ្ជាប់គ្នាបានជាសិលាកម្ទេចកំណ។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ

Read more

គេចាក់សិលាកម្ទេចកំណក្លាស៊ិច និងសិលាកម្ទេចកំណគីមី ដោយផ្អែកលើវាយភាព និងសមាសធាតុផ្សំ តើលក្ខណៈមួយណាដែលសំខាន់ជាងគេ សម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗ? ចូរពន្យល់។

សំណួរៈ គេចាក់សិលាកម្ទេចកំណក្លាស៊ិច និងសិលាកម្ទេចកំណគីមី ដោយផ្អែកលើវាយភាព និង សមាសធាតុផ្សំ តើលក្ខណៈមួយណាដែលសំខាន់ជាងគេ សម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗ? ចូរពន្យល់។ ចម្លើយៈ គេចាក់សិលាកម្ទេចកំណក្លាស៊ិច និងសិលាកម្ទេចកំណគីមី ដោយផ្អែកលើវាយភាព និងសមាសធាតុផ្សំ។ លក្ខណៈដែលសំខាន់ជាងគេសម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗគឺ៖ សិលាកម្ទេចកំណក្លាស៊ិច ផ្សំឡើងពីបំណែកផ្សេងៗនៃសិលា និងរ៉ែ។ គេសម្គាល់ឈ្មោះ សិលាកម្ទេចកំណក្លាស៊ិចតាមរយៈ

Read more

តើកត្តាមជ្ឍដ្ឋានអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលឱ្យសិលាទទួលរងនូវលំនាំ ប្រែកំណើត?

សំណួរៈ តើកត្តាមជ្ឍដ្ឋានអ្វីខ្លះដែលបណ្តាលឱ្យសិលាទទួលរងនូវលំនាំ ប្រែកំណើត? ចម្លើយៈ សិលាទទួលរងនូវលំនាំប្រែកំណើត គឺជាលិទ្ធផលនៃកំណើនកម្តៅ និង សម្ពាធក្នុងសំបកផែនដី។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕ សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ! សូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា!

Read more

តើសិលាប្រែកំណើតវាយភាពក្រាមបន្ទះ និងវាយភាពគ្មានក្រាមបន្ទះខុសគ្នាដូចម្តេច?

សំណួរៈ តើសិលាប្រែកំណើតវាយភាពក្រាមបន្ទះ និងវាយភាពគ្មានក្រាមបន្ទះខុសគ្នាដូចម្តេច? ចម្លើយៈ សិលាប្រែកំណើតវាយភាពក្រាមបន្ទះ និងវាយភាពគ្មានក្រាមបន្ទះខុសគ្នាត្រង់៖ – សិលាប្រែកំណើតវាយភាពក្រាមបន្ទះ មានផ្ទុកគ្រាប់រ៉ែដែលតម្រៀបជាជួរដោយសារ សម្ពាធ។ – សិលាប្រែកំណើតគ្មានវាយភាពក្រាមបន្ទះ គឺគ្មានការតម្រៀបជាជួរនៃគ្រាប់រ៉ែ។ ជាទូទៅ សិលាកើតឡើងពី រ៉ែមួយ ពីរ ឬបីប្រភេទ។ *បញ្ជាក់៖ •

Read more

ប្រសិនបើអ្នកមានសិលាប្រែកំណើតពីរ មួយមានក្រាមហ្គាណែត ហើយមួយទៀតមានក្រាមក្លរីត។ តើសិលាមួយណាកើតឡើងនៅ ជម្រៅជ្រៅជាងគេ? ចូរពន្យល់។

សំណួរៈ ប្រសិនបើអ្នកមានសិលាប្រែកំណើតពីរ មួយមានក្រាមហ្គាណែត ហើយមួយទៀតមានក្រាមក្លរីត។ តើសិលាមួយណាកើតឡើងនៅ ជម្រៅជ្រៅជាងគេ? ចូរពន្យល់។ ចម្លើយៈ ប្រសិនបើយើងមានសិលាប្រែកំណើតពីរ មួយមានក្រាមហ្គាណែត ហើយមួយទៀតមានក្រាមក្លរីត សិលាប្រែកំណើតមានក្រាមហ្គាណែត កើតនៅជម្រៅជ្រៅជាងសិលា ដែលមានផ្ទុកក្រាមក្លរីត ព្រោះនៅសីតុណ្ហភាព ៧០០ ទៅ ១២០០ អង្សារស៊ែរស៊ីស និងជម្រៅ

Read more