តើសិទ្ធិធំៗរបស់កុមារមានប៉ុន្មាន?អ្វីខ្លះ?

សំណួរៈ តើសិទ្ធិធំៗរបស់កុមារមានប៉ុន្មាន?អ្វីខ្លះ? ចម្លើយៈ សិទ្ធិធំៗរបស់កុមារមាន៤គឺ៖ • សិទ្ធិរស់រានមានជិវិតៈមិនប្រហារជិវិតមិនត្រូវបោះបង់ចោលត្រូវចិញ្ចឹមបិបាច់ថែរក្សាសេវាសុខភាព…។ • សិទ្ធិការពារៈការពារផ្លូវកាយ ផ្លូវចិត្ត ផ្លូវសម្ភារ។ • សិទ្ធិទទួលការអភិវឌ្ឍៈទទួលការអប់រំគ្រប់ប្រភេទមានអប់រំផ្លូវកាយអប់រំបញ្ញាអប់រំស្មារតី។ • សិទ្ធិក្នុងការចូលរួមៈទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានការបញ្ចេញមតិយោបល់ការចូលរួមក្នុងសហគមន៍។ សិទ្ធិទាំងនេះត្រូវផ្សារភ្ជាប់នឹងករណីយកិច្ចជានិច្ច។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ •

Read more

តើសិទ្ធិទាំងអស់ឈរលើមូលដ្ឋាននៃតម្លៃប៉ុន្មានយ៉ាង?

សំណួរៈ តើសិទ្ធិទាំងអស់ឈរលើមូលដ្ឋាននៃតម្លៃប៉ុន្មានយ៉ាង? ចម្លើយៈ សិទ្ធិទាំងអស់ឈរលើមូលដ្ឋាននៃតម្លៃ៨យ៉ាងគឺ៖ • ១.ជិវិត(មិនត្រឹមសម្លាប់) • ២.សេរីភាព(ត្រូវមានព្រំដែន) • ៣.សមភាពនិងភាពមិនរើសអើង • ៤.យុត្ដិធម៌ • ៥.សាមគ្គីភាព • ៦.ការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម • ៧.សន្ដិភាពអហិង្សា • ៨.ការគោរពមនុស្សសត្វធម្មជាតិនិងរុក្ខជាតិ។

Read more

ចូរពន្យល់ពីការផ្ដន្ទាទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍?

សំណួរៈ ចូរពន្យល់ពីការផ្ដន្ទាទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍? ចម្លើយៈ • ការផ្ដន្ទាទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍គឺជាភារកិច្ចរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្ដរជាតិដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់។តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្ដរជាតិគឺជាតុលាការពិសេសដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីប្រឆាងនេឲិងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្រ្គាម…ចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាជនជាប់ទោសត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាកពន្ធនាគារអស់មួយជិវិត។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕ *សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ! សូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា! *សូមអរគុណចំពោះផ្ចាស់កម្មសិទ្ធ​ ដែលបានរួមចំណែកចែករម្លែកចំណេះដឹងដ៏ល្អនេះសម្រាប់កូនខ្មែរ! ចែករំលែកដោយ៖

Read more

តើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មានផលអាក្រក់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ?

សំណួរៈ តើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍មានផលអាក្រក់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ? ចម្លើយៈ អំពើប្រល័យពូជសាសន៍មានផលអាក្រក់យ៉ាងដូចជា៖ • មានការរើសអើងវណ្ណៈបក្សពួក…។ • ការរំលោភផ្លូវភេទ • ការបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្ដិឯកជនសាធារណៈវប្បធម៌សាសនា • ការធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងសាហាវបំផុត • ការបង្ខំឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំង • ការមិនគោរពច្បាប់ • ការបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាព • ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស

Read more

អំពើប្រល័យពូជសាសន៍មានន័យដូចម្ដេច?

សំណួរៈ អំពើប្រល័យពូជសាសន៍មានន័យដូចម្ដេច? ចម្លើយៈ • អំពើប្រល័យពូជសាសន៍ជាអំពើដែលប៉ុនប៉ងកម្ទេចដោយចេតនានិងជាប្រព័ន្ធនូវផ្នែកណាមួួយឫទាំងស្រុងទៅលើក្រុមប្រជាជាតិក្រុមជាតិពន្ធុក្រុមអំបូរក្រុមនយោបាយក្រុមសាសនាឫក្រុមវប្បធម៌ណាមួយ។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕ *សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ! សូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា! *សូមអរគុណចំពោះផ្ចាស់កម្មសិទ្ធ​ ដែលបានរួមចំណែកចែករម្លែកចំណេះដឹងដ៏ល្អនេះសម្រាប់កូនខ្មែរ! ចែករំលែកដោយ៖

Read more

ចូរនិយាយពីស្ថានភាពរបស់កុមារក្នុងពិភពលោកបច្ចប្បន្ន?

សំណួរៈ ចូរនិយាយពីស្ថានភាពរបស់កុមារក្នុងពិភពលោកបច្ចប្បន្ន? ចម្លើយៈ ស្ថានភាពរបស់កុមាររាប់រយនាក់នៅក្នុងពីភពលោក៖ • ត្រូវគ្រួសារបោះបង់ចោល • កុមារខ្លះធ្វើការធ្ងន់ • កុមារក្លាយជាក្មេងប្រព្រឹត្ដបទល្មើស • កុមារចូលធ្វើទ័ព • កុមារធ្វើស្រីពេស្យាចារ • កុមារដើរសុំទានគេអនាថា • កុមារធ្វើការប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ • កុមារខ្លះមិនបានចូលរៀន…។

Read more

តើកុមារត្រូវមានកាតកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវដូចម្ដេចខ្លះ?

សំណួរៈ តើកុមារត្រូវមានកាតកិច្ចនិងទំនួលខុសត្រូវដូចម្ដេចខ្លះ? ចម្លើយៈ កុមារត្រូវមានកាតកិច្ចដូចជា៖ • នៅសាលារៀនត្រូវគោរពវិន័យសាលា(ច្បាប់) • នៅតាមផ្លូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ • គោរពមាតាបិតាចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ • ធ្វើឲ្យកុមារគ្រួសារមាតាបិតាសប្បាយចិត្ត។ • ទំនួលខុសត្រូវរបស់កុមារៈ • ខិតខំរៀនសូត្រឲ្យចេះចាំប្រឡងជាប់ • កសាងអំពើល្អ • ប្រព្រឹត្ដខ្លួនឯងជាកូនល្អសិស្សល្អមិត្តល្អ

Read more

តើសិទ្ធិកុមារមានប៉ុន្មានមាត្រា?សិទ្ធិជាគោការណ៍អ្វីខ្លះ?

សំណួរៈ តើសិទ្ធិកុមារមានប៉ុន្មានមាត្រា?សិទ្ធិជាគោការណ៍អ្វីខ្លះ? ចម្លើយៈ សិទ្ធិកុមារមាន៥៤មាត្រាប៉ុន្ដែជាគោលការណ៍គឺមាន១០សំខាន់ៗគឺ៖ • សិទ្ធិមានឈ្មោះមួយ • កុមារកើតពីមកម្ដាយឥតខាន់ស្លាមានសិទ្ធិដូចគ្នានឹងកុមារដែលកើតពីឪពុកម្ដាយក្នុងភាពជាប្រពន្ធពេញច្បាប់ដែរ។ • សិទ្ធិទទួលការសិក្សារួមទាំងការសិក្សានៅកម្រិតបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាដោយឥតបង់ថ្លៃ។ • សិទ្ធិទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជិវៈ • សិទ្ធិទទួលបានការណែនាំឲ្យល្អប្រសើរឡើង • សិទ្ធិរួចផុតពីការកាត់ទោសប្រហារជិវិត • សិទ្ធិទទួលកិច្ចការពារមិនឲ្យគេបោះបង់ចោលមិនឲ្យមានអំពើឃោឃៅការកេងប្រវ័ញ្ចុ។ • សិទ្ធិទទួលការគាំពារមិនឲ្យគេប្រើមនុអាយុកំណត់

Read more

មូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យកើតមានអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ?

សំណួរៈ មូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យកើតមានអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ? ចម្លើយៈ មូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារគឺ៖ • ក្នុងសង្គមភាគច្រើនពុំទាន់មានច្បាប់សម្រាប់ធានាសិទិ្ធកុមារ • ការអភោវឌ្ឍរបស់កុមារជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់សង្គមជាតិ • តម្រូវការជាច្រើនរបស់កុមារពុំទាន់បានចែងក្នុងសិទ្ធិមនុស្ស • ផលប្រយោជន៍កុមារមិនដូចគ្នានឹងផលប្រយោជន៍មនុស្សដែលជាអាណាព្យាបាលរបស់កុមារឡើយ • កុមារងាយរងគ្រោះជាមនុស្សចាស់ • កុមារជាមនុស្សងាយទទួលការរងគ្រោះបំផុត • សំឡេងរបស់កុមារពុំត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់ឡើយ។ *បញ្ជាក់៖ •

Read more

តើការបង្កើតឲ្យមានសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិកុមារមានបំណងដូចម្ដេចខ្លះ?

សំណួរៈ តើការបង្កើតឲ្យមានសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិកុមារមានបំណងដូចម្ដេចខ្លះ? ចម្លើយៈ ការបង្កើតឲ្យមានសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិកុមារគឺមានបំណងខំខាន់ដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់ទទួលស្គាល់សិទ្ធិកុមារនិងខិតខំប្រឹងប្រែងគោរពសិទ្ធិកុមារដូចតទៅ៖ • អំពាវនាវដល់មាតាបិតាឲ្យទទួលស្គាល់និងគោរព • អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យទទួលស្គាល់និងគោរព • អំពាវនាវដល់អង្កការអន្ដរជាតិឲ្យទទួលស្គាល់និងគោរព។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕

Read more

កុមារទាំងអស់ត្រូវបានការពារដោយអ្វី?

សំណួរៈ កុមារទាំងអស់ត្រូវបានការពារដោយអ្វី? ចម្លើយៈ • កុមារទាំងអស់ត្រូវបានការពារដោយច្បាប់(អនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ)។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕ *សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ! សូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា! *សូមអរគុណចំពោះផ្ចាស់កម្មសិទ្ធ​ ដែលបានរួមចំណែកចែករម្លែកចំណេះដឹងដ៏ល្អនេះសម្រាប់កូនខ្មែរ! ចែករំលែកដោយ៖

Read more

ការរំលោភសិទ្ធិកុមារមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ?

សំណួរៈ ការរំលោភសិទ្ធិកុមារមានប៉ុន្មានប្រភេទ? អ្វីខ្លះ? ចម្លើយៈ ការរំលោភសិទ្ធិកុមារមាន២ប្រភេទគឺ៖ • ការរំលោភដោយអំពើៈវាយដំជេរកេងប្រវ័ញ្ចលើកម្លាំងពលកម្ម • ការរំលោភដោយពុំបានបំពេញកាតកិច្ចៈមិនឲ្យកូនទៅរៀនបញ្ឍប់កូនមិនឲ្យទៅរៀនតទៅទៀតមិនបង្រៀនសិស្ស…។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕ *សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ!

Read more