ចូររាប់ឈ្មោះប្រទេសចំនួនបីដែលមានដង់ស៊ីតេប្រជាជនខ្ពស់ជាងគេ?

សំណួរៈ ចូររាប់ឈ្មោះប្រទេសចំនួនបីដែលមានដង់ស៊ីតេប្រជាជនខ្ពស់ជាងគេ? ចម្លើយៈ ប្រទេសចំនួនបីដែលមានដង់ស៊ីតេប្រជាជនខ្ពស់ជាងនោះគឺមាន៖ • ប្រទេសម៉ាណាកូ ១៦,៧៧៩នាក់ក្នុងមួយគ.ម២។ • ប្រទេសសិង្ហបូរី ៦,៥៣៥នាក់ក្នុងមួយគ.ម២។ • ប្រទេសបុរីវ៉ាទីកង់ ១,៨៧៣នាក់ក្នុងមួយគ.ម២។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ •

Read more

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតឡើងមកពីកំណើនប្រជាជនតើយើងត្រូវមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?

សំណួរៈ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតឡើងមកពីកំណើនប្រជាជនតើយើងត្រូវមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ? ចម្លើយៈ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតឡើងមកពីកំណើនប្រជាជនតើយើងត្រូវមានមធ្យោបាយមានដូចជា៖ • កាត់បន្ថយកាកសំណល់សំរាមនិងការកាត់បន្ថយកាកសំណល់ឫការធ្វើឲ្យកខ្វក់បរិស្ថានការផលិតឡើងវិញនូវសម្ភារដែលជាកាកសំណល់ផ្សេងៗដែលអាចនៃទៅរកកាកបន្ថយកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់។ • ពង្រីកប្រភពថាមពលថ្មីជំនួសឲ្យការពឹងពាក់ទាំងស្រុកលើប្រេងឥន្ធនៈឧស្ម័ននិងធ្យូងថ្ម។ • បញ្ឍប់ការធ្វើឲ្យហិចហោចធនធានធម្មជាតិកម្រិតនៃការបំពុលបរិស្ថានការបង្កើនចំណីអាហារសម្រាប់មនុស្សជាតិ។ • អប់រំអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានតាបែបព្រះពុទ្ធសាសនាគឺអប់រំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថខាក្នុងរបស់មនុស្សពោលគឺឲ្យមនុស្សពោលគឺឲ្យមនុស្សលះបង់នូវសេចក្ដីលោភៈ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត

Read more

តើកំណើនប្រជាជនបានផ្ដល់ការលំបាក់អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិ?

សំណួរៈ តើកំណើនប្រជាជនបានផ្ដល់ការលំបាក់អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិ? ចម្លើយៈ កំណើនប្រជាជនបានផ្ដល់ការលំបាក់ដល់សង្គមជាតិរួមមាន៖ • ខ្វះទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ • ខ្វះថាមពលប្រើប្រាស់ • ធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបរិស្ថានធ្ងន់ធ្ងរ • ការកើនកម្ដៅលើពិភពផែនដី • បាត់បង់ធនធានធម្មជាតិ • ការកើនឡើងនូវភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជន • កើនឡើងនូវអំពើអបាយមុខផ្សេងៗដូចជាលួចប្លន់ចាប់ជំរិតគ្រឿងញៀន…។ • សេរីភាពបុគ្គថយចុះការរឹតបន្ដឹងខាងច្បាប់កើនឡើង។

Read more

តើពិភពលោកទាំងមូលមានប្រជាជនសរុបចំនួនប៉ុន្មាននាក់?

សំណួរៈ តើពិភពលោកទាំងមូលមានប្រជាជនសរុបចំនួនប៉ុន្មាននាក់? ចម្លើយៈ • តាមការប៉ានស្មានរបស់អង្កការសហប្រជាជាតិចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងពិភពលោកមានដល់ប្រមាណប្រាំបីរយលាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩(៦,៨០០,០០០,០០០). *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕ *សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ! សូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា! *សូមអរគុណចំពោះផ្ចាស់កម្មសិទ្ធ​ ដែលបានរួមចំណែកចែករម្លែកចំណេះដឹងដ៏ល្អនេះសម្រាប់កូនខ្មែរ! ចែករំលែកដោយ៖

Read more

ចូរកំណត់និយមន័យនៃ”ភាពចំនាស់នៃប្រជាជាន”។ភាពចំនាស់ប្រជាជនជប៉ុននាំមកនូវអ្វីខ្លះ?ចមពោះសេដ្ឋកិច្ច? តើរាជរដ្ឋាភីបាលជប៉ុនបានសាកល្បងដោះស្រាយដោយវិធិណាខ្លះ?

សំណួរៈ ធនាគារមនុស្សជាកត្ដាគន្លឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចថជប៉ុន។ ក/ចូរកំណត់និយមន័យនៃ”ភាពចំនាស់នៃប្រជាជាន”។ភាពចំនាស់ប្រជាជនជប៉ុននាំមកនូវអ្វីខ្លះ?ចមពោះសេដ្ឋកិច្ច? ខ/តើរាជរដ្ឋាភីបាលជប៉ុនបានសាកល្បងដោះស្រាយដោយវិធិណាខ្លះ? ចម្លើយៈ • ធនាគារមនុស្សជាកត្ដាគន្លឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចថជប៉ុនគឺជាទម្រង់ប្រជាជនដែលក្នុងនោះមនុស្សចាស់(៦០ឆ្នាំឡើងទៅ)មានច្រើនជាងចំនួនមនុស្សដែលមានអាយុតិចជាង២០ឆ្នាំ។ • ក.ភាពចំនាស់នៃប្រជាជនជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលត្រូវចិញ្ចឹមមនុស្សចាស់ដ៏ច្រើននិងនាំឲ្យមានតំហយចុះនៃប្រជាជនសកម្ម។ • ខ.ដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគឺ៖ • ពន្យាអាយុចូលនិវត្ដន៍និងកម្រិតសោធន៍ • គម្រោងសុំឲ្យមនុស្សចាស់ទៅរស់នៅប្រទេសក្រៅដែលមានតម្លៃជិវភាពមិនសូវខ្ពស់។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ •

Read more

តើអ្វីទៅជាការលំបាកនៃមជ្ឍមណ្ឌលធម្មជាតិនៅប្រទេសជប៉ុន?

សំណួរៈ តើអ្វីទៅជាការលំបាកនៃមជ្ឍមណ្ឌលធម្មជាតិនៅប្រទេសជប៉ុន? ចម្លើយៈ • ទៅជាការលំបាកនៃមជ្ឍមណ្ឌលធម្មជាតិនៅប្រទេសជប៉ុនគឺ៖គ្រោះធម្មជាតិញឹកញាប់ដូចជារញ្ជួយដី,បន្ទុះភ្នំភ្លើង,ខ្យល់ព្យុះ,បំណាក់ស្រុតបាតុសមុទ្រ,រលករញ្ជួយសមុទ្រ។ • សម្បូរភ្នំ • ផ្ទៃដីទំនាបតូចចង្អៀត(១៦%) • ខ្សត់ធនធានរ៉ែ។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់

Read more

ប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះមហន្ដរាយពីពាតុភូតធម្មជាតិេជាងគេលើពិភពលោក។តើបាតុភូតធម្មជាតិមានអ្វីខ្លះ?

សំណួរៈ ប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះមហន្ដរាយពីពាតុភូតធម្មជាតិេជាងគេលើពិភពលោក។តើបាតុភូតធម្មជាតិមានអ្វីខ្លះ? ចម្លើយៈ • ប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសមួយដែលរងគ្រោះមហន្ដរាយពីពាតុភូតធម្មជាតិជាងគេលើពិភពលោក។ • បាតុភូតធម្មជាតិមាន៖ ខ្យល់ព្យុះទីផុង រញ្ជួយដីនិងបន្ទុះភ្នំភ្លើង។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕ សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ!

Read more

ប្រទេសជប៉ុនស្ថិតនៅភូមិភាគណានៃពិភពលោក?មានផ្ទៃដីប៉ុន្មាន?ប្រជាជនឆ្នាំ២០០០មានប៉ុន្មាន?ចំណាត់ថ្នាក់ទីប៉ុន្មានលើពិភពលោក?ហើយធំជាងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្មាន?

សំណួរៈ ប្រទេសជប៉ុនស្ថិតនៅភូមិភាគណានៃពិភពលោក?មានផ្ទៃដីប៉ុន្មាន?ប្រជាជនឆ្នាំ២០០០មានប៉ុន្មាន?ចំណាត់ថ្នាក់ទីប៉ុន្មានលើពិភពលោក?ហើយធំជាងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្មាន? ចម្លើយៈ • ប្រទេសជប៉ុនស្ថិតនៅភូមិផាគអាស៊ីអាបូព៌ាមានផ្ទៃដី៣៧៧,៨២៩គម២ធំជាងប្រទេសកម្ពុជា២ដងនិងមានប្រជាជន១២៦លាននាក់(ឆ្នាំ២០០០)ជាចំណាត់ថ្នាក់ទី៨លើពិភពលោកបន្ទាប់ពីចិន,ឥណ្ឌូនេស៊ី,ប្រេស៊ីលនិងប៉ាស្ថាន។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕ សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ! សូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា! ដកស្រង់ចេញពី៖ សៀវភៅសំណួរ ចម្លើយភូមវិទ្យា​

Read more

ជប៉ុនជាប្រទេសដែលជាប់ចំណាប់ថ្នាក់ទី២លើពិភពលោកខាងផ្នែកផលិតផលនេសាទ។ចុះហេតុអ្វីបានជាផលិតផលនែសាទរបស់ប្រទេសនេះមិនអាចបំពេញតម្រូវការបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជនទៅវិញ?

សំណួរៈ ជប៉ុនជាប្រទេសដែលជាប់ចំណាប់ថ្នាក់ទី២លើពិភពលោកខាងផ្នែកផលិតផលនេសាទ។ចុះហេតុអ្វីបានជាផលិតផលនែសាទរបស់ប្រទេសនេះមិនអាចបំពេញតម្រូវការបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជនទៅវិញ? ចម្លើយៈ បានជាផលិតផលនែសាទរបស់ប្រទេសនេះមិនអាចបំពេញតម្រូវការបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រជាជនទៅវិញពីព្រោះ៖ • ជនជាតិជប៉ុនចូលចិត្តសមុទ្រជាអាហារ(ចូលចិត្តជាងគេលើពិភពលោក) • ដែនដីនែសាទចេះតែរួមតូច។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕ សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ! សូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា!

Read more

តើការប្រកួតប្រជែងសំខាន់ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរវាសហរដ្ឋអាមេរិចនិងជប៉ិនកើតមានលើផលិតកម្មអ្វីខ្លះ?ហេតុអ្វីបានជាជប៉ុនអាចដណ្ដើមទីផ្សារជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិចបាន?

សំណួរៈ តើការប្រកួតប្រជែងសំខាន់ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរវាសហរដ្ឋអាមេរិចនិងជប៉ិនកើតមានលើផលិតកម្មអ្វីខ្លះ?ហេតុអ្វីបានជាជប៉ុនអាចដណ្ដើមទីផ្សារជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិចបាន? ចម្លើយៈ ការប្រកួតប្រជែងសំខាន់ក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មរវាសហរដ្ឋអាមេរិចនិងជប៉ិនកើតមានលើផលិតកម្មដូចជា៖ • ផលិតកម្មរថយន្ដ • ផលិតកម្មគ្រឿងអេឡិចត្រូនិច,ម៉ាញេ,ទូរទស្សន៍,កុំព្យូទ័រ,ម៉ាស៊ីនចាក់ស៊ីឌី។ • ជប៉ុនអាដណ្ដើមទីផ្សារជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិចបានព្រោះ៖ • ផលិតកម្មជប៉ុនមានលក្ខណៈទំនើបកម្មនៃបច្ចេកទេសវិទ្យាថ្មីៗនងប្រកបដោយសោភ័ណភាព • ផលិតកម្មបានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ • មានតម្លៃថោកផលិតកម្មសហរដ្ឋអាមេរិច • ថមានគុណភាពល្អនិងមិនចាញផលិតកម្មសហរដ្ឋអាមេរិច • ប្រើយុទ្ធសាស្រ្ដបំបែកឧស្សាហកម្មទៅក្រៅប្រទេសមិនពិបាកជញ្ជូនលផលិតផលទៅឆ្ងាយ

Read more

ដូចម្ដេចដែលហៅថា”ឧស្សាហកម្មបញ្ហា”ចូរពន្យល់និងបញ្ជាក់ដោយឧទារហណ៍ក្នុងផលិតកម្មសហរដ្ឋអាមេរិច។

សំណួរៈ ដូចម្ដេចដែលហៅថា”ឧស្សាហកម្មបញ្ហា”ចូរពន្យល់និងបញ្ជាក់ដោយឧទារហណ៍ក្នុងផលិតកម្មសហរដ្ឋអាមេរិច។ ចម្លើយៈ • ដែលហៅថា”ឧស្សាហកម្មបញ្ហា”គឺជាឧស្សាហកម្មដែលប្រើដោយបញ្ញាដោយផ្អែកលើការស្រាវជា្រវខ្លាំងលើក្រុមសហត្ថពលករមានជំនាញខ្ពស់និងលើបន្សុំាទៅលើបន្លាសើប្ដូរថេរឆាប់រហ័សបច្ចេកទេសជឿនលឿនបំផុត។ឧទារហណ៍៖ • ផ្នែកគីមីមាន៖ប្លាស្ទិច,កៅស៊ូ,គីមីរ៉ែ,គីមីសរីរាង្គ • សំណង់បរិក្ខារអគ្គីសនីនិងអេឡិចត្រូនិចមានម៉ាញ៉េ,ទូរទស្សន៍,ម៉ាស៊ីចាក់ស៊ីឌី,ព័ត៌មានវិទ្យា • សំណង់យន្ដហោះនិងយានអវកាស។ *បញ្ជាក់៖ • យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ • ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ • យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់

Read more

តើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិចផ្អែកលើគោលការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះ?

សំណួរៈ តើសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិចផ្អែកលើគោលការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះ? ចម្លើយៈ សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិចផ្អែកលើគោលការណ៍សំខាន់៖ • សហរដ្ឋអាមេរិចជាប្រទេសមូលធននិយមដ៏សំខាន់មួយ។មូលធននិយមគឺជាប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច ដែលផ្អែកលើកកម្មសិទ្ធិឯកជននិងគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់បុគ្គលម្នា្កក់ៗលើការបង្កើតតម្លៃតាមយន្តការទីផ្សារលើ់ការស្វែងរកកម្រៃតាមការបោះទុន។តើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិចផ្អែកលើគោលការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះ? • គោលការណ៍សំខាន់ៗនៃសេដ្ឋកិច្ចមាន៖ • សហគ្រាសសេរី៖សេរីភាពក្នុងការបង្កើតរោងចក្រ,សហគ្រាស • ប្រគួតប្រជែងសេរី៖រោងចក្រសហគ្រាស,អាចប្រកួតប្រជែងសេរីលើផលិតកម្មឫសេវាកម្ម • បណ្ដូរសេរី៖រោចក្រគ្រាស,អាចធ្វើការនាំចេញឫនាំចូលបានដោយសេរីពោលគឺដោយរួចពន្ធឫជាប់ពន្ធតិចតួច • ច្បាប់ទីផ្សារ៖គឺជាការពង្រីកទីផ្សារ,តម្រូវការគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងផលិតភាពការងារខ្ពស់ដើម្បីយកឈ្នោះលើគូប្រជែអ។ • គោលការណ៍ទាំងនេះជាលទ្ធផលនៃការអនុវត្ដន៍សេចក្ដីប្រកាសឯករាជ្យថ្ងៃទី០៤ កក្ដដា១៩៧៦ដែលមានចែងអំពីសិទ្ធិនិសេរីភាពពោលគឺការគោរពដាច់ខាតចំពោះជំណឿលើការងារសង្គមនិងសហគមន៍បង្កើតបានជាមាគ៌ារស់នៅបែបសហរដ្ខអាមេរិច។

Read more