Learn English words, phrases for Cambodian, part 4:រៀនភាសាអង់គ្លេសសំរាប់សិស្សខ្មែរ ភាគទ៤

Learn English words, phrases for Cambodian, part 4:រៀនភាសាអង់គ្លេសសំរាប់សិស្សខ្មែរ ភាគទ៤
សិក្សាមេរៀននិងដំណោះស្រាយលំហាត់​​​​ជាមួយការបង្រៀនជាវីដេអូនៅទីនេះ លោកអ្នកនឹងអាចរៀនបានយ៉ាងងាយស្រួលដូចគ្រូបង្រៀននៅឯសាលាដែរ។
ប្រិយមិត្តអាចទស្សនាការបង្រៀនក្នុងវីដេអូខាងក្រោម៖
Learn English words, phrases for Cambodian, part 4រៀនភាសាអង់គ្លេសសំរាប់សិស្សខ្មែរ ភាគទ៤

​សូមទស្សនាការបង្រៀនក្នុងវីដេអូរខាងក្រោម៖ប្រភព៖​ Touch Ses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *