គោលដៅជីវិតដ៏ល្អមិនមែនអាស្រ័យលើការធ្លាក់ ឬជាប់បាក់ឌុបនោះទេ

គោលដៅជីវិតដ៏ល្អមិនមែនអាស្រ័យលើការធ្លាក់ ឬជាប់បាក់ឌុបនោះទេ
សិក្សាមេរៀននិងដំណោះស្រាយលំហាត់​​​​ជាមួយការបង្រៀនជាវីដេអូនៅទីនេះ លោកអ្នកនឹងអាចរៀនបានយ៉ាងងាយស្រួលដូចគ្រូបង្រៀននៅឯសាលាដែរ។
ប្រិយមិត្តអាចទស្សនាការបង្រៀនក្នុងវីដេអូខាងក្រោម៖

គោលដៅជីវិតដ៏ល្អមិនមែនអាស្រ័យលើការធ្លាក់ ឬជាប់បាក់ឌុបនោះទេ
​សូមទស្សនាការបង្រៀនក្នុងវីដេអូរខាងក្រោម៖


លោកអ្នកអាចចូលរួមចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើៈ
ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Website
ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Facebook

*សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ! សូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា!

ប្រភព៖​ Start Up Community

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *