News & Events

លីមីតរាងមិនកំណត់ 1^∞​ Limit 1^∞ ថ្នាក់ទី ១២
សិក្សាគណិតវិទ្យា​​​​ជាមួយការបង្រៀនជាវីដេអូរនៅទីនេះ លោកអ្នកនឹងអាចរៀនបានយ៉ាងងាយស្រួលដូចគ្រូបង្រៀននៅឯសាលាដែរ។
​សូមទស្សនាការបង្រៀនក្នុងវីដេអូរខាងក្រោម៖

លោកអ្នកអាចចូលរួមចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើៈ
ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Website
ចែករម្លែលចំណេះដឹងតាម Facebook