តើពិភពលោកទាំងមូលមានប្រជាជនសរុបចំនួនប៉ុន្មាននាក់?

សំណួរៈ
តើពិភពលោកទាំងមូលមានប្រជាជនសរុបចំនួនប៉ុន្មាននាក់?

ចម្លើយៈ
• តាមការប៉ានស្មានរបស់អង្កការសហប្រជាជាតិចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងពិភពលោកមានដល់ប្រមាណប្រាំបីរយលាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ២០០៩(៦,៨០០,០០០,០០០).


*បញ្ជាក់៖
• យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ
• ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ
• យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕

*សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ! សូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា!
*សូមអរគុណចំពោះផ្ចាស់កម្មសិទ្ធ​ ដែលបានរួមចំណែកចែករម្លែកចំណេះដឹងដ៏ល្អនេះសម្រាប់កូនខ្មែរ!

ចែករំលែកដោយ៖ ស្រីពេជ្រ (សិស្សថ្នាក់ទី១២)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *