តើបក្សាវ៉ាសូវីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណា? ដោយប្រទេសណា?

សំណួរៈ
តើបក្សាវ៉ាសូវីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណា? ដោយប្រទេសណា?

ចម្លើយៈ
• បក្សាវ៉ាសូវីត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃ១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៥៥ ដោយសហភាពសូវៀត។

លោកអ្នកអាចចែករម្លែលចំណេះដឹងដោយផ្ទាល់នៅទីនេះដោយចុចលើ
ចែករម្លែលចំណេះដឹង
ហ្វេសប៊ុក

*បញ្ជាក់៖
• យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ
• ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ
• យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕

*សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ! សូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា!
*សូមអរគុណចំពោះផ្ចាស់កម្មសិទ្ធ​ ដែលបានរួមចំណែកចែករម្លែកចំណេះដឹងដ៏ល្អនេះសម្រាប់កូនខ្មែរ!

ចែករំលែកដោយ៖ ឡុង សុភា (បង្រៀនប្រវត្តវិទ្យាថ្នាក់ទី១០​ ថ្នាក់ទី១១ និតផ្នាក់ទី១២)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *