ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតឡើងមកពីកំណើនប្រជាជនតើយើងត្រូវមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?

សំណួរៈ
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតឡើងមកពីកំណើនប្រជាជនតើយើងត្រូវមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយៈ
ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតឡើងមកពីកំណើនប្រជាជនតើយើងត្រូវមានមធ្យោបាយមានដូចជា៖
• កាត់បន្ថយកាកសំណល់សំរាមនិងការកាត់បន្ថយកាកសំណល់ឫការធ្វើឲ្យកខ្វក់បរិស្ថានការផលិតឡើងវិញនូវសម្ភារដែលជាកាកសំណល់ផ្សេងៗដែលអាចនៃទៅរកកាកបន្ថយកាកសំណល់ឧស្សាហកម្មដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់។
• ពង្រីកប្រភពថាមពលថ្មីជំនួសឲ្យការពឹងពាក់ទាំងស្រុកលើប្រេងឥន្ធនៈឧស្ម័ននិងធ្យូងថ្ម។
• បញ្ឍប់ការធ្វើឲ្យហិចហោចធនធានធម្មជាតិកម្រិតនៃការបំពុលបរិស្ថានការបង្កើនចំណីអាហារសម្រាប់មនុស្សជាតិ។
• អប់រំអំពីការដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានតាបែបព្រះពុទ្ធសាសនាគឺអប់រំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថខាក្នុងរបស់មនុស្សពោលគឺឲ្យមនុស្សពោលគឺឲ្យមនុស្សលះបង់នូវសេចក្ដីលោភៈ


*បញ្ជាក់៖
• យើងខ្ញុំបង្ហោះឯកសារនេះ សម្រាប់ជាការចែករំលែកចំណេះដឹងតែប៉ុណ្ណោះ
• ហាមដាច់ខាតយកឯកសារនេះទៅធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិ
• យើងខ្ញុំសូមមិនទទួលខុសត្រូវដាច់ខាត ចំពោះជនណាដែលយកឯកសារទាំងនេះទៅធ្វើអាជីកម្មផ្ទាល់ខ្លួនខុសច្បាប់ ៕

*សូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រ! សូមឲ្យលោកអ្នកជួបតែសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលា!
*សូមអរគុណចំពោះផ្ចាស់កម្មសិទ្ធ​ ដែលបានរួមចំណែកចែករម្លែកចំណេះដឹងដ៏ល្អនេះសម្រាប់កូនខ្មែរ!

ចែករំលែកដោយ៖ ស្រីពេជ្រ (សិស្សថ្នាក់ទី១២)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *